Intercultureel Communicatie In het gezondheidszorg

Training diversiteit gerichte behandeling

Een groot deel van uw patiënten is van Turkse, Marokkaanse of andere komaf. Dit betekent dat u te maken hebt met culturele aspecten die de nodige kennis en ervaring van de culturele achtergrond vergen. Situaties waar u niet direct antwoord op hebt en het lastig vindt om professioneel mee om te gaan. Terwijl u graag de patiënt als mens wilt zien en niet als een lastige zeurende vreemdeling die kermt van de pijn, snel geholpen wil worden en u geen hand geeft. Dit ondanks dat hij of zij al jaren in Nederland woont, de taal niet spreekt, u als vrouwelijke behandelaar niet serieus neemt, u uit de hoogte bekijkt of u niet aankijkt.
Dit zijn cliënten die uit een WIJ cultuur komen, waar de groepsbelangen belangrijker zijn dan de individuele belangen. De relatie is belangrijker dan de inhoud van de boodschap. Patiënten uit deze culturen eisen ook meer aandacht voor het contact. Wanneer je het contactgedeelte overslaat en direct doorgaat naar de inhoud zult u ook merken dat de pijn bij deze patiënten gedurende de behandeling herhaaldelijk terug komt.
Interactie met de cliënten uit deze cultuur kan letterlijk een botsing vormen met uw taakgerichte houding. Dat kan boosheid en irritatie oproepen bij u als hulpverlener of bij de patiënt, terwijl u met uw goede bedoelingen de patiënt goed wilt helpen.

Door inzicht en kennis te krijgen in de culturele waarden van de WIJ gerichte cultuur zult u als professional in staat zijn om effectiever met moeilijke situaties om te gaan. En zult u Cultuur van Gedrag onderscheiden.
Uw gespreksdoel zult u dan makkelijker bereiken als u weet wat de culturele achtergrond is en hoe u hierin kunt sturen.
Juist door begrip van andere culturen kun je mensen makkelijker bereiken en sturen naar “onze” cultuur of in elk geval de boodschap beter laten overkomen en de juiste hulp bieden.

Leren door doen is ons uitgangspunt alsook de persoonlijke wensen van de deelnemers.

Training ‘Omgaan met ziektebeleving’ – vluchtelingen en patiënten van buitenlandse komaf

Opzet
Een interactieve training waarin u inzicht krijgt in andere culturen aan de hand van theorie, beeldmateriaal en praktijksituaties. Er worden handvaten geboden om patiënten van niet-Nederlandse komaf op een klantvriendelijke en effectieve wijze tegemoet te treden en de juiste hulp te bieden.

De medewerker wordt bewust gemaakt van de eigen cultuur, gedrag, normen en waarden en hoe dit het eigen gedrag beïnvloedt. Na de training ben je je meer bewust van wat een cultuur inhoudt. Je krijgt meer inzicht in je eigen achtergrond en je weet welke invloed deze heeft op de manier waarop jij naar de ander kijkt, benadert, hoe je communiceert en welke verbinding je maakt.

Voor wie?
Artsen, verpleegkundigen en medewerkers in de gezondheidszorg die te maken hebben met Nieuwe Nederlanders met een niet-westerse culturele achtergrond en vluchtelingen.

Vorm en Doel
Een interactieve vorm, waarin deelnemers vooraf eigen cases kunnen inbrengen die door de trainers in de training worden behandeld. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van praktijksimulaties en ervaringsdeskundigen.
Doel is het verkrijgen van inzicht en kennis in culturele, religieuze en gedragsaspecten van patiënten van niet-westerse komaf. Door kennis en inzicht verruim je je blik op culturen en religies om makkelijk aansluiting te zoeken. Om gerichte behandeling te kunnen geven.

Casus
Een Turks-Marokkaans echtpaar is doorverwezen vanwege rugklachten.
Bij binnenkomst in de praktijk kreunt de man luidruchtig van de pijn. In de wachtruimte staan een paar patiënten op hun beurt te wachten. Ondanks dat de man niet aan de beurt is vraagt de man in gebrekkig Nederlands of zij snel geholpen kunnen worden. “Ik pijn. Ik niet goed. U helpen.” Zijn vrouw wil dan ook door een vrouwelijke therapeut geholpen worden.
Eenmaal binnen wil de man snel op de behandeltafel terwijl u nog de intake moet doen om de diagnose samen te stellen voor de behandeling.
Vanwege de taalbarrière verloopt het gesprek moeizaam tussen u en de patiënt. De man vraagt dan of de meegekomen dochter van 10 jaar oud kan tolken. U merkt dat de dochter moeite heeft met tolken.

Is dit herkenbaar voor u?

• Door de taalbarrière heeft u moeite met communicatie. U kunt niet de juiste vragen stellen.
• Hoe om te gaan met minderjarigen die tolken en vertalen. Belangrijk daarbij is de rechtsgeldigheid en daarmee de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
• De man of de vrouw houdt de hele tijd uw hand vast en zegt: “U goede man. U aub mij helpen. Ik ziek. Ik veel pijn.”.
• Voor uw gevoel is de ziektebeleving bij de oudere Turkse en Marokkaanse patiënten veel erger dan bij Nederlandse patiënten.
• Als u de vrouw behandelt is de man aanwezig bij de behandeling.
• Dat de vrouw het liefst haar kleren wil aanhouden tijdens de behandeling. U voelt zich onzeker in de communicatie door (cultuur)verschillen.
• Ik voel mij onzeker als een Turkse of Marokkaanse patiënt mij niet aankijkt en mij als vrouw niet serieus neemt.
• Ik wil meer weten over de Islam en de culturele verschillen.
• Ik wil weten waarom ik de vrouw geen hand mag geven ondanks dat ik haar ga behandelen.
• Ik wil weten waarom de hele familie meekomt.