Interculturele Communicatie voor Woningcorporaties

In onze huidige maatschappij hebben we een multiculturele samenleving, waar steeds nieuwe culturen zich mengen.
Mensen die gevlucht zijn of om andere redenen hierheen zijn gekomen.

Als nieuwkomer heb je te maken met een nieuwe cultuur in een nieuw land waar alles anders is zoals huisvesting, gezondheidszorg, opvoeding, onderwijs, werk, taal, religie.

Het is belangrijk om aansluiting te kunnen vinden, bewust te worden en informatie te kunnen krijgen, de juiste begeleiding krijgen en te weten hoe alles werkt.

Doelstellingen

Bureauresonance vindt het belangrijk te werken aan bewustwording van vraagstukken die te maken hebben met de multiculturele samenleving, immigratie en integratie.

Eén van de belangrijkste doelen van bureauresonance is dan ook verbinding te maken tussen betrokken professionals en nieuwkomers.

Zij moeten goed begeleid worden door de juiste informatie te geven en hen zelfredzaam te maken.

Het doel van bureauresonance is opleiden van professionals, statushouders, nieuwkomers en betrokkenen op het gebied van culturele diversiteit, zodat de zij goed kunnen integreren en participeren in onze maatschappij.
De training is met behulp van ervaringsdeskundigen die zelf gevlucht zijn of om andere redenen hierheen zijn gekomen. Zij kunnen uit de eerste hand informatie geven.

Om dat in goede banen te leiden is het belangrijk dat de nieuwkomers de juiste informatie over de Nederlandse cultuur gebruiken en weten hoe het hier in Nederland werkt met de bovengenoemde punten (gezondheidszorg, opvoeding, huisvesting, onderwijs, werk, taal, religie).

Daarnaast dat de betrokkenen de juiste informatie hebben om beter te kunnen aansluiten.

Doel van bureauresonance is de doelgroep nieuwkomers een betere verbinding laten maken met de omgeving.
Dit is met name onderwijs, gezondheidszorg, begeleiding in de opvoeding en huisvestiging. Met uiteindelijk een belangrijk extra doel begeleiding naar werk. Daarnaast kunnen zij actief zijn met vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages.

Zo kunnen zij een betere bijdrage leveren aan de maatschappij, hun omgeving en hun eigen ontwikkeling

Programma

09.00 uur

Introductie, programma, (leer)wensen.

Kennismaken door middel van LSD model.

Uitleg over de afgelegde route van de statushouder van COA naar de gemeente.

Plus over de problemen die zij ervaren met onder andere opvoeding, onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg en werk.

Communicatiebrug (tussen medewerker en huurder).

Inleiding Westerse en Oosterse culturen

Zes cultuursleutels

  • lichaamstaal/ruimtegebruik
  • man/vrouw (gender)
  • binnen/buiten
  • hiërarchie/status
  • religie
  • eer van de familie

11.30 uur

Kennismaking met ervaringsdeskundige

Praktische vragen vanuit de groep. Bijvoorbeeld:

 • Hoe is jou begeleiding vanuit het COA geweest?

 • Wat kan je ons adviseren op het gebied van informeren van nieuwe huurders?

 • Hoe kijk je naar de westerse samenleving/cultuur?

 • Hoe kan ik de taalbarrière overbruggen?

 • Waar moet ik rekening mee houden als ik bij nieuwe bewoners op bezoek ben?

 • Hoe komt het dat het zo lastig is om tijdsafspraken te maken?

 • Waarom kopen de Eritreeërs grote flatscreens en een Amerikaanse koelkast.

 • Waarom word er eten en drinken aangeboden?

 • Waarom moeten wij onze schoenen uit doen?

 • Waarom willen zij een dichte keuken en is de vrouw altijd in de keuken?

Desgewenst is een ervaringsdeskundige met een andere culturele achtergrond inzetbaar.

De Arabische cultuur wordt door de trainer zelf gedaan en het is niet noodzakelijk dat hier specifiek een gastspreker voor wordt ingezet.

12.15 uur

Pauze

13.00 – 16.00 uur

Praktijkoefeningen met interactieve theorie

Werkwijze

In de middag ligt de focus op actief oefenen.

De deelnemers kunnen eigen casuïstiek inbrengen.

Zowel de trainer als de ervaringsdeskundigen hebben een niet-Nederlandse achtergrond en weten een brug te slaan tussen denken en handelen (Nederlands of niet-Westers).

De ervaringsdeskundige is tevens co-trainer.