Interculturele Communicatie

In onze huidige multiculturele samenleving kan het in veel organisaties van belang zijn een goede communicatie te onderhouden met andere culturen. Een boodschap kan anders worden geïnterpreteerd dan verwacht, zodat er onverwachte reacties plaats kunnen vinden. Om deze reden is het juist in een organisatie van groot belang hierop in te spelen voor optimaal functioneren.

Er is bijvoorbeeld de laatste jaren een grote instroom van vluchtelingen, die een lange gevaarlijke tocht hebben afgelegd.

Interactie met vluchtelingen van verschillende culturele achtergronden is soms letterlijk een botsing tussen culturen, die boosheid en irritatie op kan roepen bij u als medewerker.

Effectieve communicatie kan lastig zijn in een professionele situatie.

Veel factoren kunnen meespelen. Niet alleen trauma’s van vluchtelingen, maar ook een andere zienswijze bij iemand met een andere culturele achtergrond die hier al jaren woont. En zelfs ideeën over voorkeursbeleid, godsdienst of man-vrouw verhoudingen.

In deze trainingen wordt, buiten communicatie, waarneming en luisteren, specifiek ingegaan op onderdelen als de ‘ik en wij cultuur’, de rol van het gezinshoofd, hiërarchie en geloof.