Omgaan met emotie en agressie

Training “Omgaan met emotie en agressie”

In veel organisaties, ook op scholen, krijgt men te maken met grensoverschrijdend gedrag en agressie. Dat gedrag is niet makkelijk te hanteren en om te buigen. Ook niet voor medewerkers met een lange staat van dienst. Gevoelens van onmacht, angst, boosheid komen naar boven en deze vergemakkelijken het hanteren van agressief gedrag niet.
Agressie is te beïnvloeden. Daarbij is zowel de vaardigheid om de ontstane situatie te sturen als zelfcontrole van belang.
Wij leren de deelnemers hoe je kunt signaleren dat grensoverschrijdend gedrag kan ontstaan, hoe je door middel van communicatie kunt sturen in spanningsvolle situaties, hoe je de interactie kunt beïnvloeden, hoe je kunt voorkomen dat de situatie uit de hand gaat lopen, hoe je gedrag kunt de-escaleren en hoe je de stress bij jezelf kunt verminderen. Daarnaast besteden we aandacht aan het belang van samenwerking en collegialiteit.

Doel van de training

De deelnemers leren
• het herkennen van de verschillende vormen van agressie en het signaleren van het ontstaan van agressief gedrag
• vaardigheden om door middel van non verbale en verbale communicatie grensoverschrijdend gedrag en agressie te beïnvloeden
• het vergroten van eigen weerbaarheid door het kunnen hanteren van emoties en het controleren van eigen gedrag.
• het belang van samenwerking, opvang en collegialiteit

Resultaten
Na afloop van de training zijn de deelnemers in staat beter om te gaan met spanningsvolle situaties
Zij herkennen de vormen van agressie en weten hoe zij hiermee om kunnen gaan met als doel de agressie te de-escaleren
Zij signaleren mogelijk ontstaan van agressie
Zij krijgen tips om al vroeg in te grijpen zodat de agressie niet escaleert
Zij zijn zich bewust van de effecten van eigen (non) verbale communicatie en hebben handvatten om te schakelen in een gesprek of confrontatie
Zij zijn in staat spanningsvolle situaties door middel van communicatie klantgericht
te beïnvloeden
Zij zijn zich bewust van en krijgen tips hoe in de ruimte veiligheid te creëren voor zichzelf en voor de ander(en)
Zij kunnen hun persoonlijke ruimte bewaken en toch klantgericht te blijven handelen
Zij signaleren mogelijk ontstaan van agressie
Zij krijgen tips om al vroeg in te grijpen zodat de agressie niet escaleert
Zij zijn zich bewust van de effecten van eigen (non) verbale communicatie en hebben handvatten om te schakelen in een gesprek of confrontatie
Zij zijn in staat spanningsvolle situaties door middel van communicatie klantgericht
te beïnvloeden
Zij weten hoe elkaar en andere aanwezigen te ondersteunen bij een incident

Het trainingsprogramma
De leerdoelen en het programma worden definitief in overleg met de deelnemers en leiding-gevende bepaald. Om tot een maatgerichte training te komen, worden voor de training inventarisatieformulieren aan de deelnemers toegestuurd. Na ontvangst van de formulieren doet de trainer een voorstel voor een programma en stuurt dit naar de opdrachtgever. Hierna wordt in overleg met de opdrachtgever het definitieve programma vastgesteld.

De volgend onderwerpen komen aan bod:
Wat is grensoverschrijdend gedrag en agressie
De verschillende vormen van agressie
Het signaleren van het ontstaan van de verschillende vormen van agressie
Effectief en niet effectief gedrag in situaties waarin u geconfronteerd wordt met agressie
De benaderingswijzen om agressief gedrag te de-escaleren
Feedback geven en grenzen stellen
Natuurlijke reacties bij agressief gedrag
Controle van eigen gedrag en emoties : De persoonlijke grens en de professionele grens, waar liggen uw grenzen. Hoe voorkomt u dat de ander over uw grens gaat?
Omgaan met eigen emoties na een confrontatie met agressief gedrag
Samenwerken en opvang van elkaar
De situaties die geoefend worden komen uit de praktijk van de deelnemers

De training kan aangevuld worden met een extra dag waarin u een aantal persoonlijke veiligheidstechnieken leert.

De werkwijze

De werkwijze tijdens de training is, naast cognitieve overdracht, vooral gebaseerd op inzicht krijgen in en het verbeteren van de eigen houding en gedrag.
Geboden wordt een veilig klimaat voor feedback. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van de aanwezige deskundigheid. De theorie wordt steeds ondersteund door oefeningen en simulaties uit de praktijk van de organisatie. Om de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen wordt gebruik gemaakt van professionele rollenspelacteurs.

Aantal deelnemers
Het maximum aantal deelnemers is twaalf.

Duur van de training
De training duurt 1 dag, twee verschillende dagdelen