Modellen en werkvormen

Modellen en werkvormen

In een training gaat Bureau Resonance met de deelnemers op realistische wijze in op problemen die zich kunnen voordoen in een organisatie en draagt daar ook verbale en non-verbale oplossingen voor aan. Door het zelf ervaren te hebben kan de cursist een situatie herkennen en hier door zijn of haar nieuw verworven kennis doelgericht en communicatief mee omgaan.