Interculturele Communicatie

In onze huidige maatschappij hebben we een multiculturele samenleving, waar steeds nieuwe culturen zich mengen.
Mensen die gevlucht zijn of om andere redenen hierheen zijn gekomen.

Als nieuwkomer heb je te maken met een nieuwe cultuur in een nieuw land waar alles anders is zoals huisvesting, gezondheidszorg, opvoeding, onderwijs, werk, taal, religie.

Het is belangrijk om aansluiting te kunnen vinden, bewust te worden en informatie te kunnen krijgen, de juiste begeleiding krijgen en te weten hoe alles werkt.

Doelstellingen

Bureauresonance vindt het belangrijk te werken aan bewustwording van vraagstukken die te maken hebben met de multiculturele samenleving, immigratie en integratie.

Eén van de belangrijkste doelen van bureauresonance is dan ook verbinding te maken tussen betrokken professionals en nieuwkomers.

Zij moeten goed begeleid worden door de juiste informatie te geven en hen zelfredzaam te maken.

Het doel van bureauresonance is opleiden van professionals, statushouders, nieuwkomers en betrokkenen op het gebied van culturele diversiteit, zodat de zij goed kunnen integreren en participeren in onze maatschappij.
De training is met behulp van ervaringsdeskundigen die zelf gevlucht zijn of om andere redenen hierheen zijn gekomen. Zij kunnen uit de eerste hand informatie geven.

Om dat in goede banen te leiden is het belangrijk dat de nieuwkomers de juiste informatie over de Nederlandse cultuur gebruiken en weten hoe het hier in Nederland werkt met de bovengenoemde punten (gezondheidszorg, opvoeding, huisvesting, onderwijs, werk, taal, religie).

Daarnaast dat de betrokkenen de juiste informatie hebben om beter te kunnen aansluiten.

Doel van bureauresonance is de doelgroep nieuwkomers een betere verbinding laten maken met de omgeving.
Dit is met name onderwijs, gezondheidszorg, begeleiding in de opvoeding en huisvestiging. Met uiteindelijk een belangrijk extra doel begeleiding naar werk. Daarnaast kunnen zij actief zijn met vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages.

Zo kunnen zij een betere bijdrage leveren aan de maatschappij, hun omgeving en hun eigen ontwikkeling