Bureau Resonance Trainingen

Bureau Resonance is gespecialiseerd in het verzorgen van diverse trainingen van begin tot eind. Interculturele communicatie, omgaan met culturele diversiteit, training voor nieuwkomers en statushouders, omgaan met emotie agressie, omgaan met grensoverschrijdend gedrag, omgaan met straatcultuur.

Bureau Resonance is gespecialiseerd in het verzorgen
van diverse trainingen van begin tot eind.