In een training gaat Bureau Resonance met de deelnemers op realistische wijze in op problemen die zich kunnen voordoen in een organisatie en draagt daar ook verbale en non-verbale oplossingen voor aan. De trainingsacteur beeldt de situatie uit in ofwel een rollenspel ofwel in acteerspel. Daarnaast kunnen zij een discussie leiden en aansturen over het betreffende onderwerp. Desgewenst kan Bureau Resonance ook de organisatorische voorbereiding hiervoor op zich nemen na onderling overleg.

Door het zelf ervaren te hebben kan de cursist een situatie herkennen en hier door zijn of haar nieuw verworven kennis doelgericht en communicatief mee omgaan.

Bureau Resonance kiest ervoor zich te specialiseren in een drietal soorten trainingen. Dit betekent echter niet dat andere trainingen niet mogelijk zouden zijn, aangezien maatwerk mogelijk is vanaf de ontwikkelingsfase tot en met de uitvoering.

Dit kan variëren van een medische training in een ziekenhuis tot een training op een ambassade, voor politie, management, evaluatie, in een rollenspel of zelfs in een terrorisme of gijzelingssituatie.

Onze zelfgekozen specialisaties zijn echter:

Training volgen?

Bureau Resonance helpt je graag verder.