Bureau Resonance, gevestigd aan WG-plein 188, 1054 SC Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: https://bureauresonance.nl
Address: WG-plein 188, 1054 SC Amsterdam
Mail: info @ bureauresonance.nl
Tel: 06-511 23 792

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bureau Resonance verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. (nieuwsbrief / contactformulier).
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Naam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Woonplaats
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Wij verwerken GEEN data over raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen, vakbondsactiviteiten, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksuele leven, of bijzonderheden over strafbare feiten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bureau Resonance verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Bureau Resonance analyseert jouw gedrag op de website om de bezoeker beter van dienst te kunnen zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bureau Resonance bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

PersoonsgegevensDoelBewaartermijn
E-mail adresContact1 kalender jaar
Naam, e-mail en telefoon gegevensContact1 kalender jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Bureau Resonance verstrekt gegevens uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bureau Resonance gebruikt functionele, analytische en tracking cookies op deze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bureau Resonance gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Op onze website gebruiken we de volgende diensten die hun eigen cookies en tracking kunnen gebruiken:

Google FontsPrivacyverklaring
Facebook knopPrivacyverklaring
Twitter knopPrivacyverklaring

Website Security
In verband met het voorkomen van brute force en andere aanvallen wordt uw IP- adres 4 maanden opgeslagen door een beveiligingsplugin.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bureau Resonance en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info @ bureauresonance.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Bureau Resonance wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bureau Resonance neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info @ bureauresonance.nl